E-LEARNINGOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY

KURZ PRVNÍ POMOCI FORMOU E-LEARNINGU. OBSAHUJE KOMPLETNÍ POSTUPY PRVNÍ POMOCI VČETNĚ VÝUKOVÝCH VIDEÍ, OBRÁZKŮ A ALGORITMŮ.

Věděli jste, že zákoník práce vám jako zaměstnavateli ukládá povinnost zajistit na pracovišti odpovídající počet zaměstnanců, kteří dokážou poskytnout první pomoc? Zákon umožňuje absolvovat tato školení i přes internet - prostřednictvím e-learningových kurzů. Není to rozhodně ideální varianta, mnohem přínosnější je pro zaměstanance absolvovat prezenční kurz, ale pokud to pro vás není jinak možné, můžete využít tento online kurz. Online kurz 1. pomoci vám tedy umožní naráz proškolit všechny zaměstnance, případně doškolit ty, kteří se nemohli zúčastnit prezenčního kurzu. Online kurz je také jedním ze způsobů, jak si zopakovat již dříve nabyté vědomosti. A to bez toho, aby vaši zaměstnanci zameškali byť jen část pracovní doby.

Délka kurzu: Neomezená. Záleží jen na Vás, jak dlouho budete kurzem procházet.

Místo konání: Kurz absolvujete kdekoli po internetu.

Cena kurzu: 247 Kč (299 Kč vč. DPH) / osobu (Pro větší skupiny stanovujeme cenu individuálně.)

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Filters Sort
Objednat kurz
E-learningový kurz první pomoci pro firmy

Zopakovat si po delší době už získané znalosti nebo ty stávající rozšířit o nové. To jsou základní cíle e-learningového kurzu. Ten je doplňkem prezenčních školení - nikoli jejich náhradou. Aby byla první pomoc opravdu účinná, musíte si resuscitaci, zástavu krvácení a další důležité úkony nacvičit.

V našem e-learningovém kurzu se nejdříve naučíte vyhodnotit stav postiženého. V dalších kapitolách se naučíte, jak postupovat a co dělat u konkrétních typů poranění. Kurz obsahuje videa i obrázky - díky nim si zapamatujete maximum informací. Pro zájemce o podrobnosti a souvislosti jsou připravené rozšiřující materiály.

Své znalosti si budete průběžně ověřovat po každé lekci. Na konci kurzu vás pak čeká závěrečný test.

E-LEARNINGOVÝ KURZ PRVNÍ POMOCI V KOSTCE

 •  Součástí kurzu je velké množství videí a fotografií, které názorně popisují postupy u jednotlivých stavů.
 •  Po skončení každé lekce na vás čekají 2 kontrolní otázky na probrané téma. Pokud odpovíte špatně, systém vás požádá o opravu.
 •  Závěrečný test tvoří 10 otázek a nemá časový limit. K otázkám se můžete vracet a odpovědi opravovat.
 •  Získáte-li 80 % správných odpovědí, obdržíte certifikát o absolvování kurzu s neomezenou platností.

Náhled stránky e-learningu.

V online kurzu se dozvíte...


SPRÁVNĚ VYHODNOTIT

 • Zhodnocení bezpečnosti pro zachránce
 • Posouzení stavu pacienta
 • Vyhodnocení zákl. životních funkcí - vědomí, krevní oběh, dýchání

ZDRAVOTNÍ STAV

 • Zlomeniny
 • Popáleniny
 • Epileptické záchvaty
 • Hypoglykémie
 • Poranění páteře
 • Akutní stavy u dětí
  • Laryngitida
  • Febrilní křeče

TEORETICKÉ ZNALOSTI

 • Základní pravidla při poskytování první pomoci
 • Komunikace na tísňové lince
 • Právní minimum pro danou oblast
 • Postup u dopravních nehod

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

 • Modelové situace s živými figuranty
 • Resuscitace dospělých- nepřímá srdeční masáž + umělé dýchání
 • Praktické použití AED
 • Metody zastavení krvácení
 • Resuscitace dětí
 • Fixace zlomenin vč. improvizovaných pomůcek
 • Polohování pacienta
 • Postupy při obstrukci dýchacích cest


Nechci dostávat informace o kurzech a akčních nabídkách (cca 2x za rok).