Hypoglykémie

Hypoglykémie je stav, kdy je v krvi pacienta snížené množství glukózy (hroznového cukru). Glukóza je základním zdrojem energie, její nedostatek má zásadní vliv na funkci organismu. Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová či lidově cukrovka, je onemocnění způsobené nedostatkem či špatným metabolizmem inzulinu. Inzulin je hormon, který se tvoří v pankreatu (slinivce břišní), konkrétně v Langerhansových ostrůvcích a snižuje hladinu glukózy v krvi.Léčba diabetu spočívá buď v dodržování diety, užívání léků zvaných perorální antidiabetika (PAD), které se užívají ústy nebo v injekční aplikaci inzulinu. S hypoglykemickým kómatem se setkáváme zejména u pacientů s diabetem, kteří si injekčně aplikují inzulin. Lidé, kteří dodržují pouze dietu nebo užívají PAD, nemívají hypoglykemické kóma často. Jak může dojít k hypoglykémii? Lidé s diabetem, kteří užívají inzulin, si pravidelně aplikují inzulin dle předepsaných dávek (ten jim snižuje hladinu glukózy v krvi) a k tomu musí pravidelně jíst, aby glukózu doplnili. Bez toho dojde k nerovnováze. Právě opomenutí jídla zejména u starších lidí je nejčastější příčinou hypoglykémie. Tito lidé si aplikují inzulin a zapomenou se najíst, což vede ke snížené hladině glukózy v krvi. Další možnou příčinou hypoglykémie je zvýšený výdej energie (vysoká tělesná aktivita), užívání alkoholu, změna medikace či stravovacích návyků apod. Příznaky hypoglykémie: Hypoglykémie se vyvíjí většinou postupně (řádově desítky minut) a příznaky mohou být různé. Začínají únavou, sníženou výkonností, nervozitou, desorientací. V tomto stadiu mohou být pacienti agresivní (verbálně i nonverbálně). Projevy agrese mohou vést k mylné diagnóze, že se jedná o člověka opilého nebo pod vlivem jiných návykových látek. Další snížení hladiny glukózy vede k ještě většímu útlumu až bezvědomí. Velmi často jsou lidé v hypoglykémii silně opocení. První pomoc:

  • Pokud je pacient schopen komunikovat (často jsou diabetici v úvodní fázi hypoglykémie schopni říct, že mají cukrovku a že je jim špatně), dejte mu něco sladkého (pár kostek cukru, sladký nápoj, čokoládu apod.) Několik minut po podání cukru se stav většinou viditelně zlepší.
  • Pokud je ovšem pacient v bezvědomí či je výrazně utlumený, nikdy mu nic nepodávejte ústy. Je zde riziko, že jídlo či nápoj vdechne a začne se dusit. V tomto případě zavolejte ZZS.
  • Někteří diabetici s sebou nosí injekci glukagonu, která se má v případě hypoglykémie aplikovat, pokud pacient není schopen požít cukr ústy. Glukagon je hormon, který působí „proti“ inzulinu (je jeho antagonista). Aplikace glukagonu není složitá, u injekce je přiložen návod. Toto se týká zejména rodinných příslušníků či kamarádů, které může diabetik předem seznámit s tím, že injekci nosí s sebou a může jim vysvětlit, jak injekci správně použít.

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: Rybka Jaroslav. Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění: Diagnostické a léčebné postupy. Praha: Grada, 2007. ISBN 8024767341.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!