První pomoc při hypoglykémii

Hypoglykémie

Hypoglykémie je stav, kdy je v krvi člověka snížená hladina glukózy (hroznového cukru). Glukóza je základním zdrojem energie, její nedostatek má zásadní vliv na funkci organismu. S hypoglykémií se nejčastěji setkáme u lidí trpících cukrovkou a to hlavně těch, co užívají inzulin.

Nikdy nepodávejte člověku v bezvědomí nic do úst. Je riziko vdechnutí stravy či nápoje a následně dušení.

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová, lidově cukrovka, je celoživotní metabolické onemocnění. Má několik forem, hlavním znakem je hyperglykémie, tedy zvýšená hladina glukózy v krvi.
U zdravého člověka je udržována stálá hladina glukózy v krvi v rozmezí cca 3,6–6 mmol/ l. I při fyzické aktivitě nebo na lačno by neměla klesnout pod 3 mmol/ l a po jídle nestoupá nad 9 mmol/ l. Inzulin, který se tvoří v beta buňkách Langerhansonových ostrůvků ve slinivce břišní (pankreas), je hormon, který snižuje hladinu glukózy v krvi. Vylučuje se konstantně do krve a po jídle se jeho koncentrace zvýší 5 – 10x. Za 2–3 hodiny se opět vrací k normálu. Jeho sekrece je řízena hlavně koncentrací glukózy v krvi.

Diabetes mellitus I. typu

 • Inzulin chybí úplně. Je proto od počátku onemocnění nezbytná léčba externím podáváním inzulinu.
 • Člověk vytváří autoprotilátky a ničí jimi vlastní beta buňky pankreatu.
 • Může se vyskytnout v jakémkoli věku, nejčastěji mezi 10-15 lety a kolem 25 let.

Diabetes mellitus II. typu

 • Porucha sekrece inzulinu + rezistence tkání na inzulin. Hlavním důvodem je obezita jako součást metabolického syndromu. Tělo se snaží překonat rezistenci zvýšenou tvorbou inzulinu.
 • Hyperglykémie vzniká kvůli nedostatečnému potlačení tvorby glukózy inzulinem.
 • Nejčastější výskyt ve „vyspělých“ zemích, kde je obezita. Až polovina diabetiků s II. typem je obézních a II. typ představuje asi 90 % všech případů diabetu.
 • Riziko vzniku diabetu II. typu je pro potomka jednoho rodiče s diabetem 50 %. Pokud jsou oba rodiče diabetici II. typu, je téměř 100 % pravděpodobnost vzniku diabetu. Je tedy zásadní u takového dítěte prevence obezity.

Léčba diabetu

Diabetes mellitus I. typu

 • Diabetická dieta + fyzická aktivita.
 • Dieta spočívá v podstatě jen v častějším příjmu potravy a omezení jídel s vyšším obsahem cukrů a tuků. Není třeba redukovat hmotnost, když není pacient obézní (k tomu většinou diabetici I. typu nemají sklon).
 • Je nezbytná léčba inzulinem. Inzulinu je mnoho typů, základně se dají rozdělit na krátce a dlouze působící.
 • Aplikace inzulinu probíhá injekčně nebo pomocí inzulinové pumpy. Výhoda u inzulinové pumpy je nižší frekvence vpichů (kanyla se mění cca 1x za 3 dny) a u některých typů pump i možnost monitorace hladiny glykémie a tím prevence vzniku hypoglykémie.

Diabetes mellitus II. typu

 • Zásadní je redukční dieta, zejména snížení příjmu živočišných tuků.
 • Důležité je i snížení příjmu soli, protože sůl zvyšuje chuť k jídlu. Velmi častá je i kombinace diabetu s hypertenzí (vysoký krevní tlak), u které je také nižší příjem soli důležitý.
 • PAD- perorální antidiabetika. „Tabletky“ na léčbu diabetu.
 • Inzulin by měl být indikován až po vyčerpání možností PAD a po režimových opatřeních (zejména dietě).

Komplikace diabetu

Hyperglykémie

 • Zvýšení hladiny glukózy v krvi, může se rozvíjet delší dobu. Hladina glykémie může být i 20, 30 mmol/ l a více.
 • Zvýšení glykémie vede k „zahuštění“ krve, což způsobí špatné prokrvení hlavně malých cév.
 • Léčba spočívá v rehydrataci (doplnění tekutin), monitoraci stavu, podání inzulinu.

Hypoglykémie

 • Snížení hadiny glukózy v krvi pod 3 mmol/ l. Nejčastěji se s tímto stavem setkáme u pacientů užívajících inzulin. Lidé, kteří užívají PAD mají hypoglykémii mnohem méně častěji.
 • Organismu chybí zdroj energie.
 • K hypoglykémii často dochází v důsledku opomenutí jídla zejména u starších lidí. Další možnou příčinou hypoglykémie je zvýšený výdej energie (vysoká tělesná aktivita), požití alkoholu, změna medikace či stravovacích návyků apod. Projevy a postup první pomoci vysvětlíme v samostatném odstavci.

Diabetické mikroangiopatie

Při dlouhotrvajícím diabetu jsou častými komplikacemi tzv. diabetické mikroangiopatie, způsobené dlouhodobě trvající hyperglykémií, s tím spojenou „zahuštěnou“ krví a tím poškozením malých cév.

 • Diabetická nefropatie- poškození malých cév v ledvinách, vedoucí ke zhoršení funkce ledvin. Hlavním příznakem je přítomnost bílkovin v moči, hypertenze.
 • Diabetická retinopatie- poškození malých cév v očích. Dochází ke zvýšení propustnosti těchto cév, někde k ucpávání.
 • Diabetická neuropatie- poškození periferní nervové tkáně. Dochází ke ztrátě citlivosti částí těla, zejména na periferii. To často vede k tomu, že si diabetici nevšimnou drobných poranění, do kterých se následně dostane zánět a z drobného zranění může vzniknout závažná komplikace. Snížení citlivosti se také může projevit nerozpoznáním akutního infarktu myokardu, protože diabetik cítí bolest, kterou jinak člověk vnímá velmi intenzivně, jako mírnou a nevyhledá adekvátní péči.

Postup první pomoci při hypoglykémii

Příznaky hypoglykémie

 • Hypoglykémie není situace vzniklá náhle během vteřin. Většinou se vyvíjí minuty či desítky minut.
 • Začíná únavou, sníženou výkonností.
 • Následuje nervozita, desorientace. Lidé často nepoznají své blízké, neví, kde se nacházejí. V tomto stadiu mohou být pacienti agresivní (verbálně i nonverbálně). Projevy agrese mohou vést k mylné diagnóze, že se jedná o člověka opilého nebo pod vlivem jiných návykových látek.
 • Další snížení hladiny glukózy vede k ještě většímu útlumu až bezvědomí. Velmi často jsou lidé v hypoglykémii silně opocení.

První pomoc

 • Pokud je člověk schopen komunikovat (často jsou diabetici v úvodní fázi hypoglykémie schopni říct, že mají cukrovku a že je jim špatně), dejte mu něco sladkého (pár kostek cukru, sladký nápoj, čokoládu apod.) Několik minut po podání cukru se stav většinou viditelně zlepší. Pokud se stav pacienta zlepšil, podejte mu následně ještě plnohodnotné jídlo. „Rychlé“ cukry hladinu glykémie rychle zvýší, ale také účinek rychle opadá.
 • Pokud je pacient v bezvědomí či je výrazně utlumený, nikdy mu nic nepodávejte ústy. Je zde riziko, že jídlo či nápoj vdechne a začne se dusit. V tomto případě zavolejte ZZS.
 • Někteří diabetici s sebou nosí injekci glukagonu, která se má v případě hypoglykémie aplikovat, pokud pacient není schopen požít cukr ústy. Glukagon je hormon, který působí „proti“ inzulinu (je jeho antagonista). Aplikace glukagonu není složitá, u injekce je přiložen návod. Toto se týká zejména rodinných příslušníků či kamarádů, které může diabetik předem seznámit s tím, že injekci nosí u sebe a může jim vysvětlit, jak injekci správně použít.

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: Rybka Jaroslav. Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění: Diagnostické a léčebné postupy. Praha: Grada, 2007. ISBN 8024767341., SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Praha: Triton, 2010. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-3486.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!