Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

VIDEONÁVOD POUŽITÍ AED

MÝTY PŘI RESUSCITACI

SITUACE

SPRÁVNĚ

jak správně činnosti provádět, zachránit život

ŠPATNĚ!

může přivodit smrt, nebo poranění

Jak poznat, že došlo k obnovení základních životních funkcí?
Pokud postižený nedýchá, s resuscitací nepřestávejte. Když se postižený začíná bránit, vidíte pohyby víček a hlavně začíná sám dýchat, dochází k obnovení životních funkcí.
Pravidelně zkoušíme nahmatat puls na zápěstí.

Postižený se nehýbe a objevují se u něho jen ojedinělé nepravidelné nádechy.
Okamžitě začněte s resuscitací. Zavolejte 155. Postižený má s největší pravděpodobností zástavu krevního oběhu.
Otočte postiženého do stabilizované polohy a provádějte umělé dýchání.
Naučte se správně resuscitovat v našich kurzech první pomoci

KPR je jeden z nejdůležitějších úkonů v první pomoci. Dalším je zástava masivního krvácení, zejména tepenného. Tyto úkony nesnesou žádného odkladu. Jsou to úkony, kterými můžete někomu skutečně zachránit život.

Pokud budete v situaci, kdy je pacient v bezvědomí, nedýchá a k tomu má masivní krvácení, je třeba nejdříve zastavit krvácení a potom začít resuscitovat. Pokud člověk vykrvácí, už mu nikdo nepomůže! Pokud je na místě více zachránců, práci si rozdělte- někdo provádí KPR a další zastaví krvácení.

Pokud jste na místě zcela sami (nelze na nikoho v okolí ani zavolat, aby Vám přišel pomoci), nejdříve zavolejte ZZS a teprve potom zahajte KPR. Je totiž zcel zásadní, aby nepřímá srdeční masáž byla kontinuální. Pokud ji budete neustále přerušovat dalšími úkony, účinnost KPR výrazně poklesne. Při telefonování si zapněte hlasitý odposlech (pokud to jde) a položte si telefon na zem vedle pacienta, případně použijte handsfree. Uvolníte si tím obě ruce, které budete potřebovat pro KPR. Při takto závažných stavech s Vámi dispečer ZZS často zůstane na telefonu, dokud nedorazí posádka ZZS a bude Vás instruovat, co máte dělat. Zároveň pro Vás bude psychickou oporou. Pokud je Vás na místě víc, práci si rozdělte. Někdo zavolá ZZS a jiný začne resuscitovat.

KPR je postup, při kterém se rytmicky střídá nepřímá srdeční masáž s umělým dýcháním. Základem je kvalitně prováděná nepřímá srdeční masáž, ovšem i umělé dýchání je důležité. Pokud jste absolvovali prezenční kurz první pomoci, ve kterém jste si prakticky vyzkoušeli i umělé dýchání, provádějte kombinaci nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání. Pokud tento trénink nemáte, nejspíše nebudete schopni správně umělé dýchání provádět, proto radši provádějte „pouze“ nepřímou srdeční masáž. (Je vždy lepší dělat alespoň něco, než jen nečinně přihlížet).

I když techniku umělého dýchání ovládáte, může být umělé dýchání obtížné či nemožné např. při devastujících poraněních v oblasti hlavy, nebo pokud má postižený překážku v dýchacích cestách a Vy ji nemůžete vyjmout. Pro někoho může být nepřekonatelnou překážkou i hygienický stav postiženého. V případě, že nejste schopni provádět umělé dýchání, provádějte „pouze“ nepřerušovaně nepřímou srdeční masáž.

Pod článkem naleznete algoritmus základní KPR i s možností použití AED.

AED – AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR

AED je zkratka pro automatický externí defibrilátor. Je to přístroj, jehož včasné použití může výrazně zvýšit šanci pacienta na přežití.

Pokud je pacient v bezvědomí a nedýchá normálně, má s největší pravděpodobností zástavu krevního oběhu. Proto také vždy neprodleně zahajujeme KPR. Ovšem ne všechny zástavy oběhu jsou způsobeny tím, že se srdeční činnost úplně zastaví. U části pacientů se vyskytne stav, kdy se srdce naopak velice rychle nekoordinovaně stahuje a není schopno čerpat krev. Navenek vypadá situace úplně stejně, jako když se srdce zastavilo. Bez EKG ani odborník nepozná rozdíl.

Čím dříve se pacientovi v tomto případě dodá elektrický výboj, který projde srdcem, tím větší má šanci na přežití. Proto byly vyvinuty přístroje AED, které jsou schopny pacientovi tento výboj dodat. Tyto přístroje jsou konstruovány tak, aby je byli schopni obsluhovat lidé, kteří s nimi nikdy nepřišli do styku. AED bývají umístěny tam, kde je vysoká koncentrace lidí (letiště, nádraží, administrativní budovy, apod.). Vždy jsou umístěny na viditelném místě a snadno dostupné.

LOGO UMÍSTĚNÍ AED

Logo umístění AED

Základní pravidlo zní: Pokud máte AED k dispozici (buď je někde u Vás, nebo Vám ho někdo donese) vždy ho použijte. Není to nic komplikovaného. Každý přístroj obsahuje hlasové instrukce, takže Vám přesně řekne, co máte dělat.

Použití AED:

  • Pokud máte AED k dispozici, ihned ho použijte. Pokud je AED ve větší vzdálenosti a bude trvat, než Vám ho někdo donese, zahajte nejdříve KPR.
  • Jakmile máte AED u sebe, zapněte ho. Pokud je zachránců více, pokračujte v KPR a někdo další zapne AED. Pokud jste sami, přerušte KPR a zapněte AED.
  • Následujte hlasové pokyny AED. Přístroj Vám řekne, abyste nalepili na hrudník postiženého elektrody, které jsou u AED přiloženy. Na elektrodách je vyobrazeno kam je máte nalepit. Vždy se lepí přímo na kůži, ne přes oblečení! Poté přístroj vyhodnotí srdeční rytmus. Během vyhodnocování rytmu se postiženého nikdo nedotýká.
  • Pokud přístroj vyhodnotí, že je potřeba dodat elektrický výboj, řekne Vám, abyste se nedotýkali pacienta a abyste zmáčkli tlačítko výboj. Tím dodáte elektrický výboj. Poté pokračujte v KPR podle hlasových instrukcí.
  • Pokud není třeba dodat elektrický výboj, pokračujte rovnou v KPR dle hlasových instrukcí.

V dalším článku se dozvíte jak správně provádět nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání.

ALGORITMUS ZÁKLADNÍ KPR

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: ERC Resuscitation guidelines 2015; Jana Šeblová, Jiří Knor a a kolektiv. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!