Obstrukce dýchacích cest - správná první pomoc

VIDEONÁVOD OBSTRUKCE DC U DOSPĚLÝCH

Naučte se správnou první pomoc při dušení v našich kurzech první pomoci

Překážka v dýchacích cestách (DC) může představovat život ohrožující stav, který, pokud není rychle vyřešen, může vést až ke smrti pacienta. Je důležité rychle rozpoznat, že se člověk dusí a provést adekvátní kroky. K obstrukci DC může dojít vdechnutím jídla či jakéhokoli jiného předmětu (hlavně u dětí hračky apod.), krvácením do DC či zvracením. Obstrukce DC můžeme rozdělit na relativně nezávažné a závažné.

1. MÉNĚ ZÁVAŽNÁ OBSTRUKCE DC

Příznaky:

 • Na otázku, zda se člověk dusí, odpovídá, že ano, je schopen mluvit.
 • Pacient je schopen kašlat a většinou i alespoň částečně mluvit.

První pomoc:

 • Podpořte pacienta v kašli, kašlem se organismus snaží vypudit překážku z DC.
 • Pokud by se stav pacienta zhoršoval, postupujte dle instrukcí u závažné obstrukce DC.

2. ZÁVAŽNÁ OBSTRUKCE DC

Příznaky:

 • Na otázku, zda se člověk dusí, není schopen odpovědět nebo jen přikyvuje.
 • Pacient se není schopen nadechnout (vůbec, nebo jen minimálně).
 • Slyšíte různé zvukové fenomény při dýchání (vrzot, pískání,...).
 • Pacient není schopen kašlat.
 • Pacient má promodralá nehtová lůžka a/ nebo rty.

První pomoc pokud je pacient při vědomí:

 • Proveďte údery otevřenou dlaní mezi lopatky (viz. obrázek). Můžete zkusit až 5 úderů. Vždy proveďte 1 úder a podívejte se, zda se pacientovi ulevilo. Pokud ne, teprve potom zkuste další úder. Údery musí být rázné. Pokud se budete bát, že pacientovi ublížíte a údery budete provádět nedostatečně důrazně, nijak mu nepomůžete.
 • Pokud 5 úderů mezi lopatky nepomohlo, vyzkoušejte Heimlichův manévr (viz. obrázek) – stlačení horní části břicha. Opět máte 5 pokusů. Vaše pěst musí být umístěna pod koncem hrudní kosti pacienta a stlačení musí být stejně rázné jako údery mezi lopatky. Instruktážní video naleznete na začátku článku. Heimlichův manévr neprovádíme u těhotných žen a malých dětí do 1 roku.
 • Pokud jste nebyli ani tentokrát úspěšní, opakujte střídání 5 úderů mezi lopatky a 5 Heimlichových manévrů.
Heimlichův manévr při dušení
Heimlichův manévr při dušení

První pomoc pokud je pacient v bezvědomí:

 • Zkontrolujte průchodnost DC, odstraňte případné překážky.
 • Zahajte KPR.

OBSTRUKCE DC U MALÝCH DĚTÍ

U dětí starších 1 roku je první pomoc shodná s první pomocí u dospělých. Údery mezi lopatky je možné u dětí provádět v poloze hlavou dolů tak, že se posadíme, dítě „přehneme“ přes koleno, aby jeho horní polovina těla směřovala hlavou dolů (viz. obrázek).

Údery mezi lopatky při dušení u malých dětí

U dětí do 1 roku provádíme údery mezi lopatky tak, že si dítě položíme břichem na své předloktí hlavou dolů (viz. obrázek). Opět máme 5 pokusů. Pokud toto nepomohlo, provedeme stlačení dolní části hrudní kosti. Dítě obrátíme tak, aby leželo na našem předloktí na zádech, hlavou dolů. 2 prsty umístíme na spodní konec hrudní kosti a provedeme stlačení. (viz. obrázek). Jako vždy u obstrukce DC máme 5 pokusů. Instruktážní video naleznete na konci článku.

Údery mezi lopatky při dušení u kojenců

Při úderech mezi lopatky i při stlačování hrudní kosti musíme být důrazní i u dětí, jinak jim nepomůžeme.

Algoritmus první pomoci při obstrukci DC najdete pod článkem.

Algoritmus první pomoci u obstrukce dýchacích cest

VIDEONÁVOD OBSTRUKCE DC U DĚTÍ DO 1 ROKU

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury:ERC Resuscitation guidelines 2015; Kolektiv autorů. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada, 2008. ISBN 8024725487.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!