Poranění páteře a míchy

Naučte se správnou první pomoc v našich kurzech první pomoci

Páteř vytváří oporu pro celé tělo a umožňuje jeho pohyb. Je tvořena sloupcem krčních, hrudních, bederních, křížových a kostrčních obratlů (3-5 kostrčních obratlů srostlých v kostrč). Páteř je přirozeně esovitě prohnutá dopředu i dozadu. Při vybočení páteře do strany mluvíme o skolióze. V dutině obratlů je uložena mícha, kterou obratle chrání. Poranění páteře může být izolované (bez poranění míchy) nebo spojené s poraněním míchy.

Hlavními příčinami poranění páteře a míchy jsou:

 • Dopravní nehody
 • Pády z výšek
 • Sportovní úrazy

Příznaky poranění páteře a míchy:

 • Bolest hlavy, krku, zad, beder
 • Ztráta hybnosti, mravenčení nebo necitlivost dolních případně horních končetin
 • Mohou být přítomny poruchy vědomí, dýchání
 • Pacient se může pomočit či pokálet

Na možnost poranění páteře myslete hlavně podle mechanismu poranění. Téměř všechna poranění páteře a míchy mají společný mechanismus – pacient se nejdříve rychle pohyboval a pak prudce zastavil.

První pomoc:

 • Základní pravidlo zní: Pokud máte podezření na poranění páteře, s pacientem nemanipulujte, pokud to není nezbytně nutné. Nezbytně nutné je to v případě, že je třeba zahájit KPR, v případě, že je třeba zastavit masivní krvácení a není to možné v poloze, ve které se pacient nachází a v případě, že pacientovi hrozí bezprostřední nebezpečí (požár, výbuch).
 • Pokud není třeba s pacientem manipulovat, nechte ho v poloze, v jaké se nachází, zajistěte tepelný komfort případně psychickou podporu a vyčkejte příjezdu ZZS.
 • Pokud je pacient v bezvědomí a normálně dýchá, nechte ho v poloze, v jaké se nachází a pravidelně kontrolujte jeho stav. Pokud by krvácel z dutiny ústní nebo zvracel, uložte ho do zotavovací polohy.
 • Pokud je pacient v bezvědomí a nedýchá normálně, šetrně ho přetočte na záda a zahajte okamžitě KPR.
 • Při podezření na poranění páteře minimalizujte záklon hlavy při umělém dýchání.

V dalším článku se dozvíte jak se zachovat při poleptání.

 

MÍCHA

Mícha

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!