Postupy v první pomoci dle stavu pacienta

V minulém článku jste se naučili, jak orientačně zhodnotit stav pacienta. Je třeba zhodnotit stav vědomí a dýchání. Po tomto zhodnocení mohou nastat v podstatě 3 možné varianty:

1. PACIENT JE PŘI VĚDOMÍ A NORMÁLNĚ DÝCHÁ

Toto je nejméně závažná varianta. Pacient s Vámi komunikuje (tedy je schopen i dýchat), ale má nějaký problém. Například ho něco bolí, může mít nějaká poranění, je mu nevolno apod. V každém případě je schopen s Vámi komunikovat.

Postup první pomoci:

  • Zeptejte se pacienta zda potřebuje pomoc. Pokud ano, zjistěte co se stalo a jaké má obtíže.
  • Podle charakteru obtíží zvolte další postup.
  • Pokud to situace vyžaduje, zavolejte ZZS.

2. PACIENT JE V BEZVĚDOMÍ A NORMÁLNĚ DÝCHÁ

Vyšetřením jste zjistili, že je pacient v bezvědomí, ale normálně dýchá. Pacient může být buď úplně v bezvědomí (nereaguje na žádné podněty) případně na bolestivý podnět provede pouze drobný pohyb či otevře oči a hned je zase zavírá. Při kontrole dýchání jasně slyšíte, jak pacientovi proudí vzduch z úst, vidíte, jak se mu při nádechu zvedá hrudník a dechová frekvence je min. 10x /min.

Postup první pomoci:

  • Pacienta uložte do zotavovací polohy. Zabráníte tak případné obstrukci dýchacích cest vdechnutím krve či zvratků nebo "zapadlým jazykem". Jak vypadá zotavovací poloha najdete níže.
  • Zavolejte ZZS.
  • Dokud na místo nepřijede posádka ZZS, pravidelně kontrolujete stav pacienta. Zejména kontrolujte, zda stále dýchá. Může se totiž stát, že pacient přestane dýchat a bude třeba zahájit resuscitaci.

3. PACIENT JE V BEZVĚDOMÍ A NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ

Vyšetřením jste zjistili, že je pacient v bezvědomí a nedýchá normálně. Buď nedýchá vůbec, případně se pouze několikrát za minutu nepravidelně mělce nadechne- tedy má tzv. lapavé dýchání. V tomto případě je třeba neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci (KPR) neboli oživování. Postup KPR bude vysvětlen v následujících článcích.

Postup první pomoci:

  • Pokud jste na místě úplně sami (nelze na nikoho v okolí ani zavolat, aby Vám přišel pomoci), nejdříve zavolejte ZZS a teprve potom zahajte KPR.
  • Nejlepším způsobem jak zavolat ZZS je v tomto případě použití hlasitého odposlechu v mobilním telefonu. Můžete si položit telefon na zem vedle pacienta, máte obě ruce volné pro resuscitaci a můžete zároveň po celou dobu komunikovat s dispečerem ZZS.
  • Pokud je Vás na místě víc, činnosti si rozdělte. Někdo zavolá ZZS a jiní začnou resuscitovat.

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!

 

VIDEONÁVOD ZOTAVOVACÍ POLOHA

Zotavovací poloha

Zotavovací poloha