Postupy v první pomoci dle stavu pacienta

VIDEONÁVOD ZOTAVOVACÍ POLOHA

Naučte se správně poskytnout první pomoc v našich kurzech první pomoci

V minulém článku jste se naučili, jak orientačně zhodnotit stav pacienta. Je třeba zhodnotit stav vědomí a dýchání.

Po tomto zhodnocení mohou nastat v podstatě 3 možné varianty:

1. PACIENT JE PŘI VĚDOMÍ A NORMÁLNĚ DÝCHÁ

Toto je nejméně závažná varianta. Pacient s Vámi komunikuje (tedy je schopen i dýchat), ale má nějaký problém. Například ho něco bolí, může mít nějaká poranění, je mu nevolno apod. V každém případě je schopen s Vámi komunikovat.

Postup první pomoci:

  • Zeptejte se pacienta zda potřebuje pomoc. Pokud ano, zjistěte co se stalo a jaké má obtíže.
  • Podle charakteru obtíží zvolte další postup.
  • Pokud to situace vyžaduje, zavolejte ZZS.

2. PACIENT JE V BEZVĚDOMÍ A NORMÁLNĚ DÝCHÁ

Vyšetřením jste zjistili, že je pacient v bezvědomí, ale normálně dýchá. Pacient může být buď úplně v bezvědomí (nereaguje na žádné podněty) případně na bolestivý podnět provede pouze drobný pohyb či otevře oči a hned je zase zavírá. Při kontrole dýchání jasně slyšíte, jak pacientovi proudí vzduch z úst, vidíte, jak se mu při nádechu zvedá hrudník a dechová frekvence je min. 10x /min.

Postup první pomoci:

  • Pacienta uložte do zotavovací polohy. Zabráníte tak případné obstrukci dýchacích cest vdechnutím krve či zvratků nebo "zapadlým jazykem". Jak člověka otočit do zotavovací polohy najdete ve videonávodu na začátku stránky nebo na obrázku níže.
  • Zavolejte ZZS.
  • Dokud na místo nepřijede posádka ZZS, pravidelně kontrolujete stav pacienta. Zejména kontrolujte, zda stále dýchá. Může se totiž stát, že pacient přestane dýchat a bude třeba zahájit resuscitaci.

3. PACIENT JE V BEZVĚDOMÍ A NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ

Vyšetřením jste zjistili, že je pacient v bezvědomí a nedýchá normálně. Buď nedýchá vůbec, případně se pouze několikrát za minutu nepravidelně mělce nadechne- tedy má tzv. lapavé dýchání. V tomto případě je třeba neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci (KPR) neboli oživování. Postup KPR bude vysvětlen v následujících článcích.

Postup první pomoci:

  • Pokud jste na místě úplně sami (nelze na nikoho v okolí ani zavolat, aby Vám přišel pomoci), nejdříve zavolejte ZZS a teprve potom zahajte KPR.
  • Nejlepším způsobem jak zavolat ZZS je v tomto případě použití hlasitého odposlechu v mobilním telefonu. Můžete si položit telefon na zem vedle pacienta, máte obě ruce volné pro resuscitaci a můžete zároveň po celou dobu komunikovat s dispečerem ZZS.
  • Pokud je Vás na místě víc, činnosti si rozdělte. Někdo zavolá ZZS a jiní začnou resuscitovat.

Zotavovací poloha

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: Jana Šeblová, Jiří Knor a a kolektiv. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: 2., doplněné a aktualizované vydání. Prqha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!