Kardiopulmonální resuscitace dětí

Kardiopulmonální resuscitace byla již popsána v předchozím článku. Ti, kteří neabsolvovali žádný kurz první pomoci nebo se naučili pouze nepřímou srdeční masáž (protože v některých kurzech nejsou dětské resuscitační modely vůbec dostupné), by měli provádět KPR dětí stejně jako u dospělých, případně pouze nepřímou srdeční masáž, protože je to lepší než nic. Ovšem pokud jste měli možnost v nějakém prezenčním kurzu natrénovat KPR dětí, je mnohem lepší, pokud provádíte i umělé dýchání a celý postup KPR přizpůsobíte tomu, že se jedná o dětského pacienta.

Umělé dýchání je u dětí mnohem důležitější než u dospělých, protože většina zástav krevního oběhu je u dětí způsobena asfyxií neboli dušením a je tedy podstatné dětem okysličit krev. Zde je nutno uvést, že bez praktického nácviku máte jen malou šanci, že budete provádět KPR u dětí správně.

Obecný postup při KPR je u dětí velmi obdobný jako u dospělých, odlišnosti jsou uvedené níže. I u dětí používáme AED, pokud je dostupné. Některé AED mají odlišné elektrody pro dospělé a pro děti. Některé mají elektrody stejné pro dospělé i pro děti, ale je nutné do přístroje zasunout přiložený dětský klíč, který spustí dětskou sekvenci. AED poté sníží energii výboje a v hlasovém průvodci upraví algoritmus, frekvenci i poměr nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání.

Pod článkem naleznete upravený algoritmus KPR dětí a instruktážní video.

Odlišnosti v KPR u dětí: 

  • Pokud jste na místě sami a nikdo jiný není v dosahu, provádějte nejdříve 1 minutu KPR a teprve potom volejte ZZS. U dětí je větší pravděpodobnost, že se vám během první minuty resuscitace povede obnovit základní životní funkce.
  • Správné místo kompresí je na spodní polovině hrudní kosti. Nestlačujeme tedy jako u dospělých střed hrudní kosti, ale trochu níže.
  • Hloubka kompresí hrudníku je 1/3 až 1/2 výšky hrudníku. Je zásadní se nebát a provádět komprese pořádně.
  • Frekvence kompresí je stejná jako u dospělých 100-120/ minutu
  • Poměr kompresí ku umělému dýchání je 15:2. Tedy 15x stlačím hrudník a potom provedu 2 umělé dechy.
  • U dětí do cca 1 roku provádíme komprese hrudníku pouze dvěma prsty. U starších dětí stlačujeme hrudní kost 1 nebo oběma rukama. Pokud jsme sami, klekneme si ze strany k dítěti stejně jako u dospělého a komprese provádíme konci dvou prstů, nejčastěji ukazováku a prostředníku. Pokud je nás víc, ten kdo provádí komprese, neklečí u boku, ale u nohou dítěte. Své prsty podloží pod záda dítěte, oba palce položí na spodní polovinu hrudní kosti a kost stlačuje palci. Tento postup je znázorněn na instruktážním videu.
  • KPR u dětí nezačínáme nepřímou srdeční masáží, ale nejdříve provedeme 5 umělých dechů. Pokud dítě nijak nereaguje, pokračujeme již normálně střídáním nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání.
  • Při umělém dýchání u dětí bedlivě kontrolujeme, jak se jim při vdechu zvedá hrudník. Jeden vdech by měl trvat 1 vteřinu. Plynule do dítěte po tuto dobu vdechujte (ne prudce ani rychle). Objem vdechovaného vzduchu je u dětí mnohem nižší než u dospělých. Nesnažte se vdechovat vzduch násilím.
  • U dětí do cca 1 roku provádíme umělé dýchání tak, že umístíme svoje ústa kolem úst i nosu dítěte a vdechujeme do nosu i úst zároveň (děti mají nos a ústa blízko u sebe a mají menší hlavu). Při této technice nezacpáváme nos. Pokud již nejsme schopni svými ústy obemknout ústa i nos dítěte, dýcháme stejně jako u dospělých.
  • U dětí do cca 1 roku není třeba výrazně zaklánět hlavu. Tyto děti mají hlavu přirozeně zakloněnou.

Níže na obrázku je zobrazen algoritmus KPR dětí a instruktážní video.

V dalším článku se dozvíte jak si poradit s krvácením.

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!

ALGORITMUS KPR DĚTÍ

KPR dětí

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO RESUSCITACE DĚTÍ