Kardiopulmonální resuscitace dětí

VIDEO RESUSCITACE DĚTÍ

Naučte se správně resuscitovat dospělé i děti v našich kurzech první pomoci

Kardiopulmonální resuscitace byla již popsána v předchozím článku. Ti, kteří neabsolvovali žádný kurz první pomoci nebo se naučili pouze nepřímou srdeční masáž (protože v některých kurzech nejsou dětské resuscitační modely vůbec dostupné), by měli provádět KPR dětí stejně jako u dospělých, případně pouze nepřímou srdeční masáž, protože je to lepší než nic. Ovšem pokud jste měli možnost v nějakém prezenčním kurzu natrénovat KPR dětí, je mnohem lepší, pokud provádíte i umělé dýchání a celý postup KPR přizpůsobíte tomu, že se jedná o dětského pacienta.

Umělé dýchání je u dětí mnohem důležitější než u dospělých, protože většina zástav krevního oběhu je u dětí způsobena asfyxií neboli dušením a je tedy podstatné dětem okysličit krev. Zde je nutno uvést, že bez praktického nácviku máte jen malou šanci, že budete provádět KPR u dětí správně.

Obecný postup při KPR je u dětí velmi obdobný jako u dospělých, odlišnosti jsou uvedené níže. I u dětí používáme AED, pokud je dostupné. Některé AED mají odlišné elektrody pro dospělé a pro děti. Některé mají elektrody stejné pro dospělé i pro děti, které potom lepíme na tělo dítěte v jiné pozici než u dospělých, a u některých AED je nutné do přístroje zasunout přiložený dětský klíč, který spustí dětskou sekvenci. AED poté sníží energii výboje a v hlasovém průvodci upraví algoritmus, frekvenci i poměr nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání.

Pod článkem naleznete upravený algoritmus KPR dětí.

Odlišnosti v KPR u dětí: 

  • Pokud jste na místě sami a nikdo jiný není v dosahu, provádějte nejdříve 1 minutu KPR a teprve potom volejte ZZS. U dětí je větší pravděpodobnost, že se vám během první minuty resuscitace povede obnovit základní životní funkce.
  • Správné místo kompresí je na spodní polovině hrudní kosti. Nestlačujeme tedy jako u dospělých střed hrudní kosti, ale trochu níže.
  • Hloubka kompresí hrudníku je 1/3 až 1/2 výšky hrudníku. Je zásadní se nebát a provádět komprese pořádně.
  • Frekvence kompresí je stejná jako u dospělých 100-120/ minutu
  • Poměr kompresí ku umělému dýchání je 15:2. Tedy 15x stlačím hrudník a potom provedu 2 umělé dechy.
  • U dětí do cca 1 roku provádíme komprese hrudníku pouze dvěma prsty. U starších dětí stlačujeme hrudní kost 1 nebo oběma rukama. Pokud jsme sami, klekneme si ze strany k dítěti stejně jako u dospělého a komprese provádíme konci dvou prstů, nejčastěji ukazováku a prostředníku. Pokud je nás víc, ten kdo provádí komprese, neklečí u boku, ale u nohou dítěte. Své prsty podloží pod záda dítěte, oba palce položí na spodní polovinu hrudní kosti a kost stlačuje palci. Tento postup je znázorněn na instruktážním videu.
  • KPR u dětí nezačínáme nepřímou srdeční masáží, ale nejdříve provedeme 5 umělých dechů. Pokud dítě nijak nereaguje, pokračujeme již normálně střídáním nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání.
  • Při umělém dýchání u dětí bedlivě kontrolujeme, jak se jim při vdechu zvedá hrudník. Jeden vdech by měl trvat 1,5s. Plynule do dítěte po tuto dobu vdechujte (ne prudce ani rychle). Objem vdechovaného vzduchu je u dětí mnohem nižší než u dospělých. Nesnažte se vdechovat vzduch násilím.
  • U dětí do cca 1 roku provádíme umělé dýchání tak, že umístíme svoje ústa kolem úst i nosu dítěte a vdechujeme do nosu i úst zároveň (děti mají nos a ústa blízko u sebe a mají menší hlavu). Při této technice nezacpáváme nos. Pokud již nejsme schopni svými ústy obemknout ústa i nos dítěte, dýcháme stejně jako u dospělých.
  • U dětí do cca 1 roku není třeba výrazně zaklánět hlavu. Tyto děti mají hlavu přirozeně zakloněnou.

Níže na obrázku je zobrazen algoritmus KPR dětí.

V dalším článku se dozvíte jak si poradit s krvácením.

ALGORITMUS KPR DĚTÍ

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: ERC Resuscitation guidelines 2015; Derek S. Wheeler, Hector R. Wong, Thomas P. Shanley. Resuscitation and Stabilization of the Critically Ill Child. Springer Science & Business Media, 2008. ISBN 1848009194.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!