Zhodnocení stavu dýchání

VIDEONÁVOD ZHODNOCENÍ STAVU DÝCHÁNÍ

Potom, co jste vyhodnotili, že je postižený v bezvědomí, je třeba ještě zhodnotit stav dýchání. U postiženého, který je při vědomí a hovoří s Vámi, není třeba kontrolovat stav dýchání, je jasné, že pokud může hovořit, může i dýchat.

Obecný postup zhodnocení stavu dýchání:

  • Postiženému otevřete ústa tahem za bradu a podívejte se dovnitř. Lidé v bezvědomí mají většinou uvolněné svalstvo a ústa jim jdou snadno otevřít. Pokud v ústech vidíte nějaké překážky (pevné předměty, jídlo, krev, zvratky apod.) vyjměte je. Pevné předměty jsou vyjmout snadno, tekutiny odstraníte např. s pomocí kapesníku či trička. Cílem není dokonalé vyčištění úst, ale pouze odstranění překážek, které mohou bránit proudění vzduchu.
  • Platí následující pravidlo: Vyndáváme pouze takové předměty, které jasně vidíme v dutině ústní. Předměty ležící hluboko v dutině ústní či v krku se nesnažíme odstranit, hrozí riziko zatlačení těchto předmětů ještě hlouběji do dýchacích cest a kompletní obstrukce dýchacích cest.
  • Zakloníme postiženému hlavu a tahem za bradu otevřeme ústa. Záklonem hlavy uvolníme dýchací cesty i v případě, že má postižený „zapadlý jazyk”. Nesnažte se pacientovi vytáhnout či nějak přidržovat jazyk, není to potřeba. Také pacientovi nic nevkládejte do úst.
  • Svoje ucho přiložíme těsně k ústům postiženého, díváme se směrem na jeho hrudník.
  • Pokud slyšíte proudění vzduchu z jeho úst, na tváři cítíte vydechovaný proud vzduchu a vidíte, že se postiženému rytmicky zvedá a klesá hrudník, můžete prohlásit, že postižený normálně dýchá. Frekvence dýchání by u dospělého člověka měla být minimálně 10x/ min.
  • Pokud proudění vzduchu neslyšíte nebo pouze velmi slabě, postiženému se hrudník nepohybuje nebo se nadechne jen několikrát za minutu, potom nedýchá normálně.
  • U některých lidí je ještě nějakou dobu po zástavě krevního oběhu přítomno tzv. lapavé dýchání. Postižený se při lapavém dýchání nepravidelně, pouze několikrát za minutu mělce nadýchne. Dejte pozor, abyste lapavé dýchání nezaměnili s normálním dýcháním a nezvolili pak špatný postup první pomoci. Člověk, který lapavě dýchá, potřebuje KPR.
  • V případě pochybností jak postižený dýchá, volíme vždy tu horší variantu, tedy že nedýchá normálně.

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: Remeš Roman, Trnovská Silvia a kolektiv. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada, 2013. ISBN 8024745305.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!