Firemní školení první pomoci pro firmu Siemens

Lektor splnil naše očekávání- udržel naši pozornost. Teorii prokládal příklady z praxe. Až přijdu zpátky do firmy, tak tento kurz budu všem doporučovat. Lze říct, že kurz nejen naplnil, ale i předčil naše představy. Díky

Děkuji za skvěle připravený kurz. Praktická část byla super, mohli jsme si řadu věcí vyzkoušet. Klidně by mohlo být ještě více opakování.

Absolvování kurzu mi pomohlo, bez něj bych v situacích vůbec nevěděla, jak začít. Pomohlo mi to i v tom, abych si uměla uspořádat priority.

Účastníci absolvovali jednodenní teambuildingový firemní kurz první pomoci. Kurz byl zaměřen na situace, ve kterých se mohou zaměstnanci nejčastěji ocitnout, včetně dopravních nehod.

Datum: 9.11.2017
Počet účastníků: 7
Délka kurzů: 6h

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.

Odvětví: Průmysl