Příběh Taťány - Poskytla jsem první pomoc dítěti v bezvědomí

Pracuju jako instruktorka plavání, absolvovala jsem standardní kurz první pomoci pro firmy a nabyté dovednosti už jsem (bohužel) musela uplatnit i v praxi.

Byl to běžný pracovní den, já už jsem z bazénu odcházela, když se začalo ozývat volání o pomoc. Otočila jsem se. Běžela za mnou paní a v náručí nesla bezvládnou holčičku. Prý se na klouzačce bouchla do hlavy a už v bezvědomí spadla do vody.

Okamžitě jsem ji otočila hlavou dolů přes koleno, za chvíli začala kašlat. Následovala zotavovací poloha, pravidelná kontrola vědomí a v okamžiku, kdy bylo děvčátko při vědomí, jeho přenesení na ošetřovnu. Tady ale holčička znovu upadla do bezvědomí a přestala i dýchat. Tak jsem jí otevřela ústa, zaklonila hlavu, následně se rozkašlala. Znovu jsem ji otočila do zotavovací polohy na bok, vyplivla ještě trochu vody. Pak už jsme to až do příjezdu záchranky zvládli.

Byl to obrovský stres, ale… musím říci, že i přesto jsem dokázala jednat instinktivně, v klidu – tak, jak nás to učili na kurzu. Díky za to!