Aplikace první pomoci pro chytré telefony

Učební pomůcka nikoli pomoc v krizové situaci!

Vzhledem k doporučením v nových guidelines vydaných v říjnu 2015, které doporučují v rámci první pomoci využívat moderní technologie, jsme pro Vás provedli srovnání dvou nejvíce stahovaných aplikací, které se zabývají tématem první pomoci.

Ukázalo se, že zásadním problémem je, že většina uživatelů aplikací bere jako plnohodnotnou alternativu k prezenčním kurzům první pomoci a domnívají se, že jim aplikace v krizové situaci pomůže. Jak se dozvíte dále v textu, není tomu tak!

Obě aplikace jsou volně dostupné, ke stažení a instalaci byl použit Google Play. Po zadání slovního spojení „první pomoc“, se jako první objeví aplikace Českého červeného kříže. Další výsledky již byly v cizím jazyce, převážně ve slovenštině, ruštině a angličtině.

Aplikace Českého červeného kříže má cca 50 MB, stahuje se a instaluje bez problémů. Po jejím naistalováni je možno hned aplikaci spustit, nevyžaduje připojení k internetu.
Samotná aplikace v podstatě odpovídá rozložení našeho standardního e-learningového kurzu první pomoci. Zahrnuje většinu podstatných informací, nutných k poskytnutí první pomoci. Text je doplněn obrázky, kapitoly jsou přehledné a logicky na sebe navazují.

Druhá testovaná aplikace, je aplikace Horská služba od České pojišťovny. Jedná se o aplikaci, která se primárně nezaměřuje na první pomoc. Součástí aplikace je například nouzové volání a nouzová SMS. Jeden z modulů obsahuje doporučení pro pohyb na horách a chování v krizových situacích. Část věnovaná první pomoci obsahuje to nejdůležitější z první pomoci. Vše je přehledně utříděné a doplněno obrázky.

Obecně se dá říct, že obě aplikace jsou na dobré úrovni.

Jedna věc je ovšem z odborného hlediska rozporuplná a tou je hodnocení aplikací resp. vnímání aplikací jako takových. Aplikace jsou hodnoceny převážně pozitivně s tím, že Vám aplikace v krizové situaci pomůžou.

A v tom právě spatřujeme velký problém, protože většina uživatelů se na aplikaci spoléhá a bere ji jako alternativu ke kurzům první pomoci. Zde je i rozpor s doporučeními Evropské rady pro resuscitaci (tvůrce Guidelines), protože v doporučeních je jasně uvedeno, že je při výuce první pomoci nezbytný praktický nácvik dovedností jako resuscitace apod. I náš e-learningový kurz je brán jako doplněk prezenčních kurzů pro zopakování znalostí, nikoli jako alternativa!

Zde je několik důvodů, proč Vám aplikace v chytrém telefonu nebude schopna pomoct, a to ani v méně závažných situacích:

  • Na použití telefonu potřebujete minimálně jednu ruku. Většina úkonů v první pomoci vyžaduje obě ruce! Jak budete resuscitovat a u toho si číst návod???
  • RUKAVICE - Aplikace fungují v dotykových telefonech, dotykový telefon nelze ovládat rukou v rukavici, které většinou v zimě nosíte, pokud nemáte speciální rukavice k tomu určené.
  • Nasadit si gumové ochranné rukavice a chránit sám sebe je první věc, kterou byste při poskytování první pomoci měli udělat a obě aplikace ji také shodně doporučují. Drtivá většina displejů je v gumových rukavicích velmi špatně ovladatelná, některé vůbec.
  • Ovládání telefonu s rukama od krve či rukama zpocenýma není možné vůbec. Stejné to je v situaci, kdy máte gumové ochranné rukavice, které jsou od krve.
  • Telefon potřebujete na přivolání zdravotnické záchranné služby, ne na čtení návodu.
  • Při život ohrožujících stavech jde často o vteřiny. Než v aplikaci najdete příslušnou kapitolu a přečtete si, co máte dělat, bude nejspíše pozdě.
  • A v neposlední řadě, člověk ve stresu (a věřte, že budete ve stresu), chápe velmi obtížně i jednoduchý text. Možná budete schopni návod přečíst, ale budete schopni se podle něj chovat?

V podstatě jediný přínos aplikací vidíme v tom, že si kdykoliv můžete otevřít některou kapitolu, číst si a učit se. Obáváme se ovšem, že toto dělá jen zlomek uživatelů.

Pamatujte si, že žádná, sebelepší aplikace, nebo e-learningový kurz Vám nenahradí zkušenosti a znalosti získané na kvalitním prezenčním kurzu první pomoci, vedeném profesionálními záchranáři.
Právě možnost vyzkoušet si prakticky všechny úkony první pomoci pod dohledem odborníků, je to, co Vám pomůže zvládnout kritické situace, do kterých se každý z nás může dostat.

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!