Nepřímá srdeční masáž

VIDEONÁVOD NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MASÁŽE

MÝTY NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MAZÁŽE

SITUACE

SPRÁVNĚ

jak správně činnosti provádět, zachránit život

ŠPATNĚ!

může přivodit smrt, nebo poranění

Jak správně probíhá nepřímá srdeční masáž?
Hrudník stlačujte uprostřed – na hrudní kosti – a do to hloubky zhruba 5 centimetrů a při frekvenci 100 stlačení za minutu. Paže mějte propnuté v loktech. Protože v praxi není možné hloubku stlačení změřit, je velmi důležitý praktický nácvik na figuríně. Bez něj nebudete mít odhad, jak hluboko zmáčknout.
Hrudník stlačujeme jen zlehka, abychom postiženému neublížili. Případně hrudník stlačujeme co největší silou tak, abychom hrudní kost dostali co nejníže.

Naučte se správně resuscitovat v našich kurzech první pomoci

Jak bylo uvedeno v předchozím článku, kardiopulmonální resuscitace (KPR) se skládá z rytmického střídání nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání. V určitých situacích (jsou uvedeny v článku kardiopulmonální resuscitace), provádíme jen nepřímou srdeční masáž.

Nepřímá srdeční masáž má 1 zcela zásadní úkol- snažíme se jí alespoň částečně nahradit přečerpávací funkci srdce, které v danou chvíli není schopné čerpat krev.

PRINCIP NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MASÁŽE:

Princip je velmi jednoduchý. Tím, že mačkáme hrudní kost pacienta dolů proti páteři, mačkáme tím i srdce, které leží mezi hrudní kostí a páteří. Pokaždé, když srdce zmáčkneme, vytlačíme z něj krev do tepen. Pokaždé když tlak uvolníme, hrudní kost se vrátí do své neutrální polohy, tím se uvolní i tlak na srdce a do srdce se nasaje krev ze žil. Prostě čerpáme krev.

Postup nepřímé srdeční masáže:

 • Klekněte si vedle pacienta (nezáleží na tom z jaké strany).
 • Položte spodní hranu dlaně jedné ruky (nezáleží na tom jaké) doprostřed hrudníku postiženého, přímo na hrudní kost.
 • Druhou ruku položte shora na první ruku a propleťte si prsty.
 • Nakloňte se nad pacienta tak, aby Vaše ramena byla kolmo nad hrudní kostí, propněte lokty.
 • Začněte rytmicky stlačovat hrudní kost pacienta do hloubky 5-6 cm. Po každém stlačení zcela uvolněte hrudní kost, aby se hrudník mohl vrátit do neutrální polohy. Ruce z hrudníku nesundávejte.
 • Frekvence kompresí: 100-120 / minutu
 • Hloubka kompresí: 5-6 cm (ani více, ani méně)

Při resuscitaci samozřejmě není z časových ani technických důvodů možné, abyste hloubku kompresí nějak měřili, je proto důležité správnou techniku nepřímé srdeční masáže nacvičit na resuscitačním modelu v prezenčním kurzu první pomoci.

Hlavní zásady:

 • Nebojte se, že pacientovi ublížíte! V okamžiku, kdy provádíte KPR, se pacient s největší pravděpodobností nachází ve stádiu klinické smrti. V tomto stavu už mu v podstatě můžete jen pomoct. Velmi často dojde při nepřímé srdeční masáži ke zlomení jednoho či více žeber. Nic to neznamená, v tomto případě se jedná o volbu menšího zla. Pokud přestanete resuscitovat, pacient zemře. Bez ohledu na zlomená žebra pokračujte v KPR.
 • Pacient musí ležet na zádech na tvrdé rovné podložce, ideálně na zemi. KPR nelze provádět na měkkých podložkách (např. postel). Pokud pacienta najdete na takové podložce, je třeba ho šetrně stáhnout na zem.
 • Nepřímá srdeční masáž musí být co nejkontinuálnější. Přerušujeme ji pouze pro provedení umělých dechů nebo na povel AED. Jakékoli delší pauzy výrazně snižují účinnost masáže.
 • Pozice rukou. Je třeba stlačovat hrudní kost a ne žebra. Také dejte pozor, abyste nestlačovali břicho nebo krk.

V dalším článku si vysvětlíme, jak provádět umělé dýchání.

PRINCIP NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ MASÁŽE

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: ERC Resuscitation guidelines 2015; Jana Šeblová, Jiří Knor a a kolektiv. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře: 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0596-0.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!