Epilepsie

Úvod:

Křeče mohou být projevem různých akutních či chronických onemocnění. Nejčastější příčinou generalizovaných křečí (postihujících celé tělo) je nemoc zvaná epilepsie. Je to neurologické onemocnění, které může vzniknout z různých příčin. Epilepsii lze rozdělit na vrozenou (vzniká např. důsledkem nepříznivých vlivů během nitroděložního vývoje) a získanou (např. v důsledku traumatu hlavy během života).
Další a pro první pomoc důležitější, je rozdělení epileptických záchvatů na částečné neboli parciální, kdy záchvat postihuje "jen" určitou část mozku a generalizované, kdy je záchvatem zasažen celý mozek, resp. celá kůra mozková. Pro veřejnost je neznámějším typem záchvatu právě ten generalizovaný.
Patrně jste se již někdy setkali s termínem zvaným aura neboli předzvěst. Někteří lidé mají určitou dobu před epileptickým záchvatem zvláštní specifický vjem (šimrání v břiše, čichové či zrakové halucinace), který je může upozornit na blížící se záchvat. Bohužel auru nemají ani zdaleka všichni lidé trpící epilepsií, takže se na toto znamení nelze spolehnout.

Charakteristika generalizovaného epileptického záchvatu:

  • Postihuje celý mozek.
  • Bez zjevné příčiny přichází náhle bezvědomí, člověk padá na zem a má křeče celého těla. Nemocný v úvodu záchvatu křečí nedýchá, takže promodrá, nereaguje na podněty, může se pomočit. Poté může začít chrčivě dýchat. Při záchvatu se často pokouše a krvácí z úst. Křeče většinou trvají několik minut.
  • Ve většině případů se jedná o nekomplikovaný epileptický záchvat a křeče po několika minutách sami odezní. Nemocný je ještě několik minut po křečích v bezvědomí a zvolna se probírá.
  • Po záchvatu je nemocný vždy zmatený, dezorientovaný, neví, co se stalo, jak se jmenuje atd.

První pomoc u generalizovaného epileptického záchvatu:

  • První pomoc spočívá pouze v ochraně postiženého před poraněním o okolní předměty. Ve většině případů záchvat sám odezní a není třeba nijak zasahovat.
  • Po zajištění, aby se nemocný o něco neporanil, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155.
  • Pokud to není nezbytně nutné, nesnažte se s nemocným manipulovat. Pouze pokud nemocný leží vedle předmětů, o které by se mohl zranit a tyto předměty nelze odstranit, pokuste se nemocného posunout na volné prostranství.
  • Nikdy se nesnažte nemocnému otevírat ústa a cokoli (včetně Vašich prstů) do úst dávat. Nemocný nedýchá kvůli křečím a ne kvůli tomu, že má zavřená ústa. Hrozí poranění nemocného či Vás (pokousání prstů).
  • Nikdy se nesnažte nemocného během záchvatu držet a nepokoušejte se křečím zabránit. Stejně se Vám to nepodaří a hrozí pouze poranění nemocného.

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!

 

VIDEOZÁZNAM GENERALIZOVANÉHO EPILEPTICKÉHO ZÁCHVATU NA YOUTUBE