První pomoc u popálenin

Popálení vzniká přímým či nepřímým působením tepelné energie na organismus. Popáleniny mohou být způsobeny přímým kontaktem s otevřeným plamenem, kontaktem s teplou plochou, opařením horkou tekutinou nebo párou, elektrickou energií či radiací. Nejčastěji je poškozena kůže kontaktem s otevřeným ohněm či horkou tekutinou. Popáleniny způsobují částečnou nebo úplnou destrukci kůže / sliznice a hlubších tkání.

Závažnost popálenin závisí na rozsahu, hloubce, lokalizaci a věku postiženého. Jako těžké se hodnotí popáleniny větší než 5% tělesného povrchu (TP) u malých dětí, větší než 10% TP u větších dětí a větší než 20% TP u dospělých. Závažná je lokalizace popálenin v oblasti hlavy a krku (nebezpečí popálení dýchacích cest).

Popáleniny dělíme do 4 stupňů:

 • I. stupeň: Poškození pouze pokožky. Pokožka je zarudlá a oteklá. Typickou příčinou je spálení od sluníčka.
 • II. stupeň: Poškození pokožky i škáry. Tvorba puchýřů. Je to nebolestivější stupeň popálení, protože ještě nejsou zničena všechna nervová zakončení.
 • III. stupeň: Poškození všech vrstev kůže. Kůže je šedobílá, žlutavá nebo nahnědlá. Poškození je nevratné, je třeba chirurgická léčba.
 • IV. stupeň: Zuhelnatění. Dochází k poškození i dalších tkání jako jsou kosti, šlachy, apod.

První pomoc:

 • Nejdříve odstraníme zdroj tepla, pokud je s ním postižený stále v kontaktu. Postiženého přesuneme z dosahu ohně, pokud má na sobě oděv nasáklý horkou tekutinou, šetrně ho svlékneme (pokud je přiškvařený ke kůži, nikdy oděv nestrháváme). Vždy myslete na svoji bezpečnost.
 • Nejdůležitějším úkonem je chlazení popálenin. Pokud popáleniny nechladíme, teplo se šíří dál a rozsah a hloubka poškození se zvětšuje.
 • V případě lokálních popálenin provádíme chlazení studenou tekoucí vodou, co nejčistší. Chladíme do té doby, dokud chlazení přináší úlevu od bolesti. Nepoužíváme led, ten poškození ještě zhoršuje. Po zchlazení zakryjeme popáleninu sterilním hotovým obvazem.
 • Každá popálená plocha je možným vstupem infekce do organismu, proto se popálenin dotýkáme co nejméně.
 • V případě rozsáhlejších popálenin chladíme pouze nejdůležitější místa – obličej, krk, ruce a genitálie. Ostatní plochy zakryjeme co nejčistším materiálem a postiženého přikryjeme, abychom předešli podchlazení.
 • Nikdy popálené plochy ničím nemažte, nezasypávejte apod.
 • Puchýře nepropichujte.
 • Pokud to ještě jde, sundejte postiženému prsteny, řetízky apod., protože popáleniny otékají a následné sundání je obtížné.

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!

I. stupeň popáleníII. stupeň popáleníIII. stupeň popálení