Porucha vědomí: první pomoc při bezvědomí

VIDEONÁVOD ZHODNOCENÍ STAVU VĚDOMÍ

První krok, jak postupovat: vlastní bezpečnost!

Vždy dbejte na svou vlastní bezpečnost! Pokud naleznete neznámého člověka ležet např. v parku, nejprve ho hlasitě oslovte ze vzdálenosti cca 2 metrů, abyste měli, v případě nutnosti, možnost úniku. Ne každý ležící člověk vyžaduje nějakou pomoc. Může být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, může být agresivní, a pokud se ho hned začnete dotýkat a manipulovat s ním, může Vás napadnout.

Vždy dbejte na své bezpečí! Pokud chcete někomu pomoci, nesmíte se dostat do situace, kdy sami potřebujete pomoc. Vaše bezpečnost je priorita.

Každá situace je samozřejmě jiná a vyžaduje individuální přístup, níže uvedený postup berte jako obecně doporučené.

Jak postupovat v jednotlivých krocích:

Člověk reaguje na oslovení

 • Přistupte k člověku na vzdálenost cca 2 metrů a zřetelně nahlas ho oslovte. (Dobrý den, stalo se Vám něco? Mohu Vám nějak pomoci?). Pokud na toto člověk zareaguje např. otevřením očí, promluvením, znamená to, že je při vědomí.
 • Potom se ho zeptejte, zda potřebuje Vaši pomoc, jaké má obtíže a pokud to je nutné, zavolejte ZZS.

Člověk reaguje až po zatřesení za rameno

 • Pokud na oslovení nereaguje, přistupte k člověku blíže, uchopte ho za rameno a zkuste s ním zatřást.
 • Pokud na toto člověk zareaguje např. otevřením očí, promluvením, znamená to, že je při vědomí. Potom se ho zeptejte, zda potřebuje Vaši pomoc, jaké má obtíže a pokud to je nutné, zavolejte ZZS.

Člověk nereaguje na žádné podněty

 • Pokud člověk nereaguje ani na zatřesení zkuste tzv. bolestivý podnět- štípněte ho do ušního lalůčku nebo klouby vaší ruky zatlačte na hrudní kost postiženého. Neberte to jako násilí vůči člověku, snažíte se pouze vyhodnotit, v jakém stavu je. Pokud člověk nereaguje na žádný z těchto podnětů (oslovení, zatřesení, štípnutí), znamená to, že je v bezvědomí.
 • Po zhodnocení stavu vědomí následuje kontrola dýchání.

Vědomí a jeho poruchy

Definovat vědomí je možné z různých úhlů pohledu. Z medicínského hlediska je vědomí funkcí mozku, kdy je člověk bdělý, uvědomuje si sebe sama a reaguje adekvátně na podněty z okolí. Ne vždy jsou lidé v tomto plném stavu vědomí- potom se jedná o nějakou formu poruchy vědomí.

Poruchy vědomí můžeme rozdělit na:

 • Kvantitativní: U člověka „ubývá“ bdělosti
 • Kvalitativní: Člověk je stále při vědomí, ale reaguje jinak, než je běžné

Kvantitativní poruchy vědomí: U těchto poruch „ubývá“ bdělosti

Somnolence

 • Somnolentní člověk je spavý. Podnětem, který nemusí být nějak silný, ho probudíte, je schopen většinou i odpovědět na otázku, ale následně opět usíná. Příčin je mnoho.

Sopor

 • Soporózní člověk reaguje pouze na intenzivní podněty (většinou jen bolestivý neboli algický) a to většinou jen nějakým malým pohybem či zvukem.

Kóma (bezvědomí)

 • Člověk v bezvědomí nereaguje buď vůbec, nebo jen reflexními reakcemi- např. škubnutím končetiny apod.

Kvalitativní poruchy vědomí: U těchto poruch je člověk stále bdělý, ale reaguje na podněty jinak, než je běžné

Amence

 • Člověk je zmatený, desorientovaný.

Delirantní stavy

 • Typicky u abstinenčních stavů u lidí závislých na návykových látkách- alkohol, nitrožilní drogy,… Může se však vyskytovat i u různých metabolických poruch, infekcích, dehydrataci a dalších příčin.

Kdykoli je to možné, přistupujte k člověku směrem od hlavy. Je zde výrazně nižší riziko napadení, než při přístupu z boku či od nohou člověka.

Metody škálování poruch vědomí: Jak určit závažnost poruchy vědomí

Otevření očí

Dospělí a větší děti Malé děti Skóre
neotvírá neotvírá 1
na bolest na bolest 2
na oslovení na oslovení 3
spontánně spontánně 4

Nejlepší hlasový projev

Dospělí a větší děti Malé děti Skóre
žádný žádný 1
nesrozumitelné zvuky na algický podnět sténá 2
jednotlivá slova na algický podnět křičí nebo pláče 3
neadekvátní slovní projev spontánně křičí, pláče, neodpovídající reakce 4
adekvátní slovní projev brouká si, žvatlá, sleduje okolí, otáčí se za zvukem 5

Nejlepší motorická odpověď

Dospělí a větší děti Malé děti Skóre
žádný žádný 1
na algický podnět nespecifická extenze na algický podnět nespecifická extenze 2
na algický podnět nespecifická flexe na algický podnět nespecifická flexe 3
na algický podnět úniková reakce na algický podnět úniková reakce 4
na algický podnět cílená obranná reakce na algický podnět cílená obranná reakce 5
na výzvu adekvátní motorická reakce normální spontánní pohyblivost 6

Vyhodnocení

Stav vědomí postiženého Celkové skóre
žádná nebo lehká porucha 15–13
středně závažná porucha 9-12
závažná porucha do 8

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury:

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Grada, . ISBN 8024745305.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!