Poranění elektrickou energií

Závažnost a rozsah poranění elektrickým proudem závisí na více faktorech. Hlavní roli hrají typ proudu (střídavý či stejnosměrný), jeho velikost, délka kontaktu člověka s proudem, dráha kudy proud tělem procházel i odpor těla člověka (Odpor je výrazně snížen při mokré pokožce). Střídavý proud má větší potenciál navodit elektrickou nestabilitu srdce a způsobit tak závažné poruchy srdečního rytmu.

Elektrický proud vždy do člověka někudy vstoupí a také musí někudy vystoupit. V těchto místech jsou velmi často viditelné popáleniny. Pokud jde o poranění vysokým napětím, často se jedná o rozsáhlé popáleniny III. i IV. stupně.

Elektrický proud v organismu prochází nejsnáze cévami a nervy. Všude, kde proud procházel uvnitř těla, může způsobit závažná poškození tkání, která navenek nejsou vidět. Kromě vnějších popálenin tak může mít pacient i značná vnitřní poranění.

Stav pacienta závisí na všech výše uvedených faktorech a může se lišit od nezávažných komplikací až po náhlou zástavu krevního oběhu či rozsáhlé popáleniny. Někdy jsou také k poranění elektrickým proudem přidružena další poranění (člověk po poranění elektrickým proudem spadne z výše apod).

Příznaky:

 • Bezvědomí či méně závažné poruchy vědomí
 • Poruchy srdečního rytmu až zástava krevního oběhu
 • Poruchy dýchání až bezdeší
 • Křečové stavy (pacient se nemůže pustit vodiče kvůli svalové křeči)
 • Popáleniny
 • Jiná poranění

Hlavní zásady:

 • V tomto případě obzvlášť platí: Dbejte na svoji bezpečnost!!!
 • Jako první vždy zajistěte vypnutí elektrického proudu (pokud lze). Pokud není možné vypnout přívod elektrického proudu, u úrazů nízkým napětím se můžete pokusit dostat pacienta z dosahu elektrického proudu nějakým NEVODIVÝM předmětem. U úrazů vysokým napětím to NIKDY nedělejte, hrozí, že elektrický proud „přeskočí“ na vás i na vzdálenost několika desítek centimetrů (vytvoří se elektrický oblouk).
 • Dále postupujte dle stavu pacienta.

První pomoc:

 • Pacient při vědomí: Vyptejte se na obtíže, zavolejte ZZS případně můžete pacienta zavézt na vyšetření sami (pokud to jeho stav dovoluje).
 • Pacient v bezvědomí a normálně dýchá: Uložte ho do zotavovací polohy, volejte ZZS, pravidelně kontrolujte dýchání. Pokud má pacient popáleniny, postupujte dle první pomoci u popálenin.
 • Pacient v bezvědomí a nedýchá normálně: Volejte ZZS, zahajte KPR.

V dalším článku se dozvíte, jak postupovat při obstrukci dýchacích cest.

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!

 

POPÁLENINA ZPŮSOBENÁ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Popáleniny způsobené elektrickým proudem