Poleptání

Poleptání je poškození kůže nebo sliznice způsobené nějakou žíravinou. Nejčastěji se jedná o kyseliny či zásady (louhy) ovšem žíravých látek je více druhů. Téměř vždy vyžaduje poleptání odborné vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení. Poleptání kůže způsobuje poškození kožního krytu, jeho deformitu případně infekci. Při postižení oka hrozí trvalá ztráta zraku. Při požití dochází k závažným poraněním trávicího, někdy i dýchacího ústrojí.

Základem je prevence. Vždy používejte ochranné pomůcky jako brýle či obličejové masky, rukavice, ochranný oděv.

Při poskytování první pomoci dbejte na svojí bezpečnost. Používejte ochranné rukavice a snažte se postupovat tak, aby Vás voda z oplachu nezasáhla. Pokuste se zjistit, čím se pacient poleptal, aby bylo možné následně přesně zacílit léčbu.

Hlavní příčiny poleptání mimo průmysl:

 • Poleptání kyselinou z autobaterií
 • Poleptání nehašeným vápnem
 • Poleptání hydroxidem sodným při čištění odpadů (krtek)
 • Požití žíraviny záměnou za nápoj

První pomoc při zasažení kůže:

 • Zabraňte dalšímu působení žíraviny, sundejte zasažený oděv.
 • Sundejte případné šperky, hodinky apod.
 • Zasažené místo oplachujte tekoucí vodou tak, aby odtékající voda nestékala na nezasažené části.
 • Poranění zakryjte sterilním hotovým obvazem.
 • Neutralizaci nedoporučujeme vzhledem k tomu, že téměř nikdy přesně nevíte jakou konkrétní žíravinou a v jaké koncentraci a množství jste se poleptali.

První pomoc při zasažení oka:

 • Oko vyplachujte studenou tekoucí vodou od vnitřního koutku k vnějšímu, aby nedošlo k zasažení druhého oka.
 • Nikdy neprovádějte neutralizaci.

První pomoc při požití žíraviny:

 • Vypláchněte pacientovi ústa vodou.
 • Dejte pacientovi vypít cca 2 dcl vody. Ne více. Při vážném poleptání hrozí proděravění trávicího traktu. Nepodávejte žádné jídlo, léky apod.
 • Nikdy nevyvolávejte zvracení, došlo by k dalšímu poškození sliznic.

V dalším článku se dozvíte, jak poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Chcete umět správně poskytnout první pomoc? Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!

 

POLEPTÁNÍ KYSELINOU FLUOROVODÍKOVOU

Poleptání kyselinou fluorovodíkovou