Zhodnocení stavu pacienta

Základním úkolem při poskytování první pomoci je orientační zhodnocení stavu pacienta.

Je třeba zjistit, zda člověk vůbec potřebuje nějakou pomoc a pokud ano, tak jakou. Nikdo po Vás nemůže požadovat přesnou diagnostiku (tu nechte na profesionálech), ale je důležité vědět, zda má postižený pouze oděrky vyžadující jen desinfekci a sterilní krytí, nebo má zástavu krevního oběhu, která vyžaduje neprodlené zahájení kardiopulmonální resuscitace.

Postupy první pomoci se s časem vyvíjí a sledují jeden hlavní cíl – co nejvíce první pomoc pro nezdravotníky zjednodušit. Nemá smysl Vás učit komplikované postupy, které bez pravidelného procvičování brzy zapomenete. První pomoc musíte být schopni poskytnout kdykoli a kdekoli. V současné době se nezdravotníkům a dokonce ani zdravotníkům, kteří tuto činnost pravidelně neprovádí, nedoporučuje zjišťovat zástavu krevního oběhu hmatáním pulsu. Zjistilo se, že nahmatat a správně vyhodnotit přítomnost tepu je pro nezdravotníky obtížné a často v této činnosti chybují. Docházelo často k omylům, a s pacientem se zacházelo, jako když mu srdce normálně funguje, místo aby byla zahájena kardiopulmonální resuscitace. V současnosti tedy nezdravotníci kontrolují pouze stav vědomí a dýchání.

Kompletní kontrola stavu vědomí a dýchání by měla trvat maximálně 30 vteřin. Nejde o to, jestli bude trvat o pár vteřin déle, ale není možné, abyste ztráceli drahocenný čas tím, že budete dlouho vyhodnocovat v jakém stavu pacient je. Jak zhodnotit stav vědomí a dýchání se dozvíte v dalších článcích.

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS.

MÝTY

SITUACE

SPRÁVNĚ

jak správně činnosti provádět, zachránit život

ŠPATNĚ!

může přivodit smrt, nebo poranění

Postižený se nehýbe a objevují se u něho jen ojedinělé nepravidelné nádechy.

Okamžitě začněte s resuscitací. Zavolejte 155. Postižený má s největší pravděpodobností zástavu krevního oběhu.

Otočte postiženého do stabilizované polohy a provádějte umělé dýchání.

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: Remeš Roman, Trnovská Silvia a kolektiv. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada, 2013. ISBN 8024745305.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!