Poranění kostí a kloubů

VIDEONÁVOD - ŠÁTKOVÝ ZÁVĚS

Naučte se správnou první pomoc při zlomeninách v našich kurzech první pomoci

PORANĚNÍ KOSTÍ - ZLOMENINY

Zlomenina je poranění, při kterém je porušena celistvost nějaké kosti. Všechny zlomeniny jsou doprovázeny krvácením, protože kosti obsahují kostní dřeň, která je dobře prokrvena a při poranění krvácí. Proto také téměř vždy dochází při zlomenině k otoku daného místa (výron krve z kosti do okolí i pohmoždění měkkých tkání). Většina zlomenin je bolestivá a ve většině případů je také omezena hybnost daného místa.

Zavřené zlomeniny

U zavřených zlomenin není porušen kožní kryt v místě fraktury, proto nedochází k vnějšímu krvácení. Krev z kosti vytéká do okolí. U poranění velkých kostí může být krevní ztráta významná, přestože se jedná o zavřenou zlomeninu. Např. u zavřené zlomeniny stehenní kosti může dojít ke ztrátě až 2 litrů krve, u pažní kosti cca 800 ml.

Otevřené zlomeniny

U otevřených zlomenin platí vše, co je uvedeno u zavřených zlomenin, ovšem mechanismem poranění dojde k porušení kožního krytu nad místem zlomeniny, což je doprovázeno vnějším krvácením. Je zde riziko vniku infekce do organismu a také ztráty velkého objemu krve, protože objem krve, který může z těla vytéct, není nijak omezen.

Příznaky zlomenin obou typů:

 • Bolestivost v místě či v okolí zlomeniny.
 • Omezení nebo úplná nemožnost pohybu.
 • Otok daného místa.
 • Někdy lze slyšet a pohmatem i cítit jak se konce kosti nebo případné úlomky třou o sebe, tzv. krepitace.
 • U otevřené zlomeniny navíc viditelné vnější krvácení, v některých případech může být vidět i poraněná kost.

První pomoc:

 • Základní pravidlo zní: Pokud to není nezbytně nutné, tak za běžných okolností (vyjma nezávažných zlomenin) zlomeninu improvizovaně nefixujeme. V běžném životě se Vám nestane, že byste byli na místě, které je nedostupné pro profesionální záchranáře a v případě závažnějších zlomenin je lepší počkat na profesionální pomoc. ZZS má lepší vybavení k fixaci zlomenin a může také pacientovi podat léky proti bolesti. Improvizovaná fixace má smysl pouze u nezávažných zlomenin (např. zlomeniny prstů, zápěstí) nebo u distorzí či luxací kloubů horní končetiny, kdy se rozhodnete pacienta dopravit do zdravotnického zařízení vlastními silami.
 • Nikdy se nesnažte zlomeninu napravit. Je to postup značně bolestivý a neodborným pohybem dochází k poškození již poraněné kosti a okolních tkání.
 • S pacientem (vyjma nezávažných zlomenin) pokud možno nehýbejte, pokuste se pro něj nalézt takovou polohu, při které ho poranění co nejméně bolí (úlevová poloha) a vyčkejte příjezdu ZZS.
 • V případě závažnějších zlomenin nedávejte nic pít ani jíst, je možné, že bude nutné pacienta operovat a plný žaludek případnou operaci komplikuje.
 • Pokud se jedná o otevřenou zlomeninu, je třeba zastavit krvácení. Přiložte co nejšetrněji hotový obvaz na místo krvácení.
 • U pacienta ležícího na zemi zajistěte tepelný komfort (zabalte do termofólie, pokud nemáte tak do deky či oděvu).
 • Při zlomenině žeber uložte pacienta do polosedu.
 • Při zlomenině, distorzi nebo luxaci horní končetiny je vhodné použít tzv. šátkový závěs (viz obrázek níže a videonávod nahoře).

PORANĚNÍ KLOUBŮ

Poranění kloubů můžeme rozdělit na podvrtnutí kloubu neboli distorze a na vymknutí kloubu- luxace. Některé typy poranění nevyžadují volání ZZS, stačí pouze laické ošetření na místě události a transport k odbornému lékařskému ošetření. Některá poranění jsou ovšem závažná a vyžadují rychlou odbornou terapii.

Distorze

Při distorzi dochází k pohybu v kloubu přes jeho fyziologickou hranici. Kost zůstává v kloubním pouzdře. Jedná se o poranění kloubního pouzdra a/nebo vazů. Poraněný kloub bolí, je oteklý, danou oblastí lze hůře pohybovat.

První pomoc:

 • Poraněnou oblast chladíme.
 • Pokud to jde, danou oblast elevujeme.
 • Kloub zafixujeme elastickým obinadlem.
 • Vyhledáme odborné ošetření.

Luxace

Při luxaci dochází k pohybu kosti mimo kloubní pouzdro. Kost zůstává mimo kloubní pouzdro. Poraněný kloub a většinou i končetina silně bolí, pohyblivost je výrazně omezena, kloub vypadá na první pohled nepřirozeně. Může docházet vlivem stlačení nervů k „mravenčení“ končetiny.

První pomoc:

 • Snažíme se zajistit pacientovi maximální pohodlí. Končetinu můžeme různě polohovat oděvy, dekou apod.
 • Nesnažte se luxovanou kost vrátit do kloubního pouzdra.
 • Pokud se jedná o distorzi nebo luxaci kloubů horní končetiny a pacient to snese, je vhodné použít šátkový závěs. Nikdy se nesnažte končetinu násilím uložit do šátkového závěsu. Správně uvázaný šátkový závěs uleví pacientovi od bolesti a můžete ho v případě nezávažných poranění sami transportovat do zdravotnického zařízení.

Níže na obrázcích je zobrazen RTG snímek fraktury olecranonu (výběžku loketí kosti) před a po operaci a šátkový závěs, který lze při takové fraktuře v první pomoci použit. Na instruktážním videu je použití šátkového závěsu.

V dalším článku se dozvíte jak poznat poranění páteře a jak pacienta správně zajistit.

FRAKTURA OLECRANONU, ŠÁTKOVÝ ZÁVĚS

Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí.

Zdroj: informace získané studiem v oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, zkušenostmi u ZZS, doplněné z odborné literatury: Ferko Alexander, Šubrt Zdeněk, Dědek Tomáš, a kolektiv. Chirurgie v kostce: 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. ISBN 8024710056.

Chcete se naučit mnohem více a vše si důkladně prakticky vyzkoušet? Chcete se učit od profesionálních záchranářů? Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci a my Vás vše naučíme!